Dobrze zorganizowana przeprowadzka do nowego mieszkania lub domu sprawia, że wszystko przebiega sprawnie i bez przykrych niespodzianek. Przygotowania należy rozpocząć z dużym wyprzedzeniem. Do załatwienia są także rozmaite formalności urzędowe w związku ze zmianą miejsca zamieszkania. Nie wystarczy zapakowanie wszystkich przedmiotów i przewiezienie ich do miejsca docelowego. Trzeba się wymeldować i zameldować, zmienić dokumenty, wypowiedzieć umowy z dostawcami mediów itd.

O jakich formalnościach należy pamiętać przy przeprowadzce?

Przeprowadzka do nowego domu wymaga wymeldowania się z dotychczasowego. Jest to konieczne do tego, aby uniknąć kosztów związanych z utrzymaniem wcześniejszego mieszkania. Wszystko można obecnie załatwić zdalnie, czyli wypełnić stosowny dokument drogą elektroniczną na stronie urzędu gminy. Tradycyjnym rozwiązaniem jest udanie się do niego osobiście lub wysłanie wniosku w formie pisemnej. Wymeldowanie wymaga oczywiście potwierdzenia tożsamości. Kolejną formalnością do załatwienia jest zameldowanie w nowym miejscu, czyli podanie w urzędzie aktualnego adresu zamieszkania. Będzie to możliwe jednak dopiero po przedstawieniu zaświadczenia o wcześniejszym wymeldowaniu.

Do zameldowania wymaga się także dokumentu, który potwierdzi tytuł prawny do nowego domu lub mieszkania. Ponownie można załatwić wszystko przez internet lub w urzędzie gminy. Niezbędne staje się także zmienienie dokumentów, w których widnieje adres zamieszkania, czyli prawa jazdy, dowodu rejestracyjnego, dowodu osobistego, paszportu. Należy pamiętać o tym, że na wyrobienie nowych dokumentów trzeba czekać do nawet 30 dni roboczych, dlatego konieczne jest załatwienie wszystkiego z wyprzedzeniem.

Co jest istotne podczas przeprowadzki? Co trzeba załatwić w związku ze zmianą adresu zamieszkania?

Wyprowadzka wiąże się z koniecznością wypowiedzenia umów z dostawcami mediów i różnymi firmami wysyłającymi korespondencję na dotychczasowy adres. Nie należy z tym zwlekać, jeśli nie chce się ponosić dodatkowych kosztów. Pamiętać trzeba nie tylko o dostawcach prądu, gazu, wody i internetu. Skontaktować należy się również z firmami odpowiedzialnymi za wywóz nieczystości i śmieci. Konieczne staje się także zmienienie urzędu skarbowego w ciągu 7 dni, co wymaga złożenia odpowiedniego formularza.

Powiadomić należy także instytucje bankowe i firmy ubezpieczeniowe. Do urzędu miasta również trzeba podać nowe dane. Jest to konieczne w przypadku domu jednorodzinnego lub mieszkania na własność. Niezbędne stanie się obliczenie nowego podatku od nieruchomości. Ponownie trzeba zająć się złożeniem stosownego wniosku. Można pobrać na stronie urzędu miasta lub wypełnić na miejscu tradycyjnym formularz.

Podsumowując, przeprowadzka wiąże się z koniecznością załatwienia rozmaitych formalności. Zalicza się do nich przede wszystkim następujące czynności: zameldowanie i wymeldowanie, wypowiedzenie umów, zmianę urzędu skarbowego. Należy także powiadomić banki i towarzystwa ubezpieczeniowe oraz podać nowe dane do urzędu miasta.